* CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC  

 

*Tập thể Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

+ 01 Huân chương Độc lập hạng Nhì (2008);

+ 01 Huân chương Độc lập hạng Ba (2003);

+ 01 Huân chương Chiến công hạng Ba (1996);

+ 01 Huân chương Lao động hạng Nhất (1998);

+ 01 Huân chương Lao động hạng Nhì (1993);

+ 03 Huân chương Lao động hạng Ba (1979, 1985, 2021);

+ 05 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

+ 03 Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT, 01 Cờ thi đua của Bộ Công an;

+ 08 Cờ thi đua của BCH Đảng bộ, UBND tỉnh Thái Nguyên;

+ Nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Công An và Ủy ban nhân dân các tỉnh trong khu vực trung du và miền núi phía bắc. 

* Các tập thể đơn vị thuộc trường

- 03 Huân chương Lao động hạng Ba

- 14 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- 07 Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo - 243 Bằng khen cấp Bộ và Tỉnh

* Các cá nhân

- 01 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân

- 06 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú

- 02 cá nhân được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân

- 25 cá nhân được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú

- 05 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

- 31 cá nhân được nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

- 241 lượt cá nhân nhận Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế

- 02 cán bộ được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc

- 42 lượt cán bộ đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ

- 170 cá nhân được tặng Huy chương, Kỷ niệm chương chuyên ngành