Nền tảng đánh bạc nổi tiếng tại Việt Nam

nhà cái uy tin tại việt nam:
Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo trình độ đại học

Ban hành chuẩn đầu ra CTĐT Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học

09/12/2021 16:49:00 - Lượt xem: 714

Trường Đại học Y - Dược thông báo Quyết định về việc Ban hành chuẩn đầu ra CTĐT Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học

Chi tiết

Ban hành 'Chuẩn năng lực ngoại ngữ của Sinh viên Trường Đại học Y Dược, nhà cái uy tin tại việt nam '

13/04/2021 15:16:47 - Lượt xem: 1504

Quyết định về việc ban hành 'Chuẩn năng lực ngoại ngữ của sinh viên Trường Đại học Y Dược, nhà cái uy tin tại việt nam '

Chi tiết

Ban hành chuẩn đầu ra mã ngành Y khoa năm 2018

03/03/2021 09:59:45 - Lượt xem: 1744

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra mã ngành Y khoa

Chi tiết

Ban hành chuẩn đầu ra CTĐT bác sĩ ngành Y khoa năm 2020

20/04/2020 14:19:39 - Lượt xem: 3708

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra CTĐT bác sĩ ngành Y khoa

Chi tiết

Cập nhật chuẩn đầu ra CTĐT Cử nhân ngành Điều dưỡng

20/04/2020 07:56:36 - Lượt xem: 2116

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam ban hành Quyết định "Cập nhật chuẩn đầu ra CTĐT cử nhân ngành Điều dưỡng"

Chi tiết

Ban hành chuẩn đầu ra năm 4 chương trình đào tạo BSYK

04/02/2020 13:59:24 - Lượt xem: 14420

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Quyết định về việc Ban hành chuẩn đầu ra năm 4 chương trình đào tạo BSYK

Chi tiết

Ban hành chuẩn đầu ra năm 6 chương trình đào tạo BSYK

04/02/2020 10:57:58 - Lượt xem: 26380

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Quyết định về việc Ban hành chuẩn đầu ra năm 6 chương trình đào tạo BSYK

Chi tiết

Ban hành chuẩn đầu ra năm 5 chương trình đào tạo BSYK

04/02/2020 10:57:05 - Lượt xem: 11224

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Quyết định về việc Ban hành chuẩn đầu ra năm 5 chương trình đào tạo BSYK

Chi tiết

Ban hành chuẩn đầu ra năm 3 CTĐT bác sĩ y khoa

05/07/2019 11:20:30 - Lượt xem: 38415

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra năm 3 CTĐT bác sĩ y khoa Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

Chi tiết

Ban hành chuẩn đầu ra năm 2 CTĐT bác sĩ y khoa

05/07/2019 11:20:10 - Lượt xem: 1793

Quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra năm 2 CTĐT bác sĩ y khoa Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam .

Chi tiết

Quy định chuẩn năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên

20/12/2017 10:51:25 - Lượt xem: 2527