Nền tảng đánh bạc nổi tiếng tại Việt Nam

nhà cái uy tin tại việt nam:
Chương trình đào tạo

Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Y khoa trình độ Đại học năm 2022

12/10/2022 21:28:25 - Lượt xem: 1439

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Y khoa trình độ Đại học năm 2022

Chi tiết

Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Xét nghiệm trình độ đại học năm 2021

17/08/2022 21:33:53 - Lượt xem: 472

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Xét nghiệm trình độ đại học năm 2021

Chi tiết

Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Răng - Hàm - Mặt trình độ đại học năm 2021

17/08/2022 21:33:31 - Lượt xem: 613

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Răng - Hàm - Mặt trình độ đại học năm 2021

Chi tiết

Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Y học dự phòng trình độ đại học năm 2021

17/08/2022 21:32:29 - Lượt xem: 506

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Y học dự phòng trình độ đại học năm 2021

Chi tiết

Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Y khoa trình độ đại học năm 2021

17/08/2022 21:31:58 - Lượt xem: 932

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Y khoa trình độ đại học năm 2021

Chi tiết

Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng trình độ đại học

17/08/2022 08:55:37 - Lượt xem: 446

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Điều dưỡng trình độ đại học áp dụng cho các khóa tuyển sinh kể từ năm học 2021-2022

Chi tiết

Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Hộ sinh trình độ đại học

17/08/2022 08:51:25 - Lượt xem: 321

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Hộ sinh trình độ đại học áp dụng cho các khóa tuyển sinh kể từ năm học 2021-2022

Chi tiết

Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học

17/08/2022 08:49:30 - Lượt xem: 554

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành Khung chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học cho các khóa tuyển sinh kể từ năm học 2021-2022

Chi tiết

Ban hành Chương trình đào tạo ngành hộ sinh trình độ đại học

26/06/2021 09:00:01 - Lượt xem: 1239

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định Ban hành Chương trình đào tạo ngành hộ sinh trình độ đại học năm 2021

Chi tiết

Quyết định Ban hành Chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ Đại học

22/06/2021 09:00:59 - Lượt xem: 1279

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định Ban hành Chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ Đại học áp dụng cho các khóa tuyển sinh kể từ năm học 2020-2021

Chi tiết

Ban hành bản mô tả chương trình đào tạo ngành Cử nhân Điều dưỡng năm 2018

03/03/2021 22:00:31 - Lượt xem: 1552

Ban hành chương trình đào tạo Cử nhân Điều Dưỡng chính quy 2016

03/03/2021 21:59:04 - Lượt xem: 858

Ban hành chương trình đào tạo ngành Y khoa hệ chính quy 2016

03/03/2021 21:56:08 - Lượt xem: 860

Ban hành chương trình đào tạo Cử nhân Điều Dưỡng 2020

03/03/2021 15:19:22 - Lượt xem: 1264

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thông báo Quyết định về việc Ban hành chương trình Đào tạo CNĐD 2020

Chi tiết

Ban hành chương trình đào tạo ngànhCử nhân điều dưỡng hệ chính quy 2018

03/03/2021 09:02:37 - Lượt xem: 1150

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định Ban hành Chương trình đào tạo ngành Cử nhân điều dưỡng trình độ Đại học áp dụng cho các khóa tuyển sinh kể từ năm học 2018-2019

Chi tiết