Nền tảng đánh bạc nổi tiếng tại Việt Nam

nhà cái uy tin tại việt nam:
Chương trình đào tạo liên tục

Ban hành chương trình đào tạo 'Chăm sóc và quản lý một số bệnh không lây nhiễm'

03/04/2023 16:45:33 - Lượt xem: 187

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Ban hành chương trình đào tạo 'Chăm sóc và quản lý một số bệnh không lây nhiễm'

Chi tiết

Ban hành chương trình đào tạo 'Cập nhật chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao'

31/10/2022 14:55:16 - Lượt xem: 230

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành chương trình đào tạo 'Cập nhật chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao'

Chi tiết

Ban hành CTĐT ngắn hạn 'Cập nhật kiến thức chuyên môn dược lâm sàng cho CBYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh'

09/12/2019 22:05:49 - Lượt xem: 7029

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo quyết định về việc ban hành CTĐT ngắn hạn 'Cập nhật kiến thức chuyên môn dược lâm sàng cho CBYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh'

Chi tiết

Ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn 'Phục hồi chức năng'

11/09/2019 22:06:57 - Lượt xem: 9543

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn 'Phục hồi chức năng'

Chi tiết

Ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn ' Chăm sóc và quản lý sức khỏe theo nguyên lý Y học gia đình'

05/09/2019 22:07:56 - Lượt xem: 2504

Ban hành chương trình đào tạo ngắn hạn ' Chăm sóc và quản lý sức khỏe theo nguyên lý Y học gia đình' của Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

Chi tiết

Ban hành CTĐT cập nhật kiến thức chuyên môn cho người hành nghề kinh doanh Dược tại nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc

09/08/2019 22:13:24 - Lượt xem: 1798

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam quyết định Ban hành CTĐT cập nhật kiến thức chuyên môn cho người hành nghề kinh doanh Dược tại nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc

Chi tiết

Ban hành CTĐT cập nhật kiến thức chuyên môn cho người hành nghề kinh doanh Dược tại nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc

01/07/2019 22:13:48 - Lượt xem: 2713

Quyết định về việc Ban hành CTĐT cập nhật kiến thức chuyên môn cho người hành nghề kinh doanh Dược tại nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc

Chi tiết