Nền tảng đánh bạc nổi tiếng tại Việt Nam

nhà cái uy tin tại việt nam:
Công Khai

Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Y Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

20/07/2023 16:23:01 - Lượt xem: 170

Trường Đại học Y Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Trường Đại học Y Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

Chi tiết

Thực hiện công khai năm học 2023-2024

12/07/2023 14:39:51 - Lượt xem: 807

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thực hiện báo cáo các nội dung công khai năm học 2023-2024

Chi tiết

Kế hoạch khảo sát trình trạng việc làm và thu nhập của SVTN năm 2021

30/12/2022 09:06:43 - Lượt xem: 224

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Kế hoạch khảo sát trình trạng việc làm và thu nhập của SVTN năm 2021

Chi tiết

Báo cáo tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2021

30/12/2022 09:00:41 - Lượt xem: 414

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Báo cáo tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2021

Chi tiết

Thực hiện công khai năm học 2022-2023

07/10/2022 15:09:26 - Lượt xem: 1855

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thực hiện báo cáo các nội dung công khai năm học 2022-2023

Chi tiết

Kế hoạch khảo sát tình trạng việc làm và thu nhập của sinh viên tốt nghiệp năm 2020

11/01/2022 16:28:03 - Lượt xem: 499

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Kế hoạch khảo sát tình trạng việc làm và thu nhập của sinh viên tốt nghiệp năm 2020

Chi tiết

Báo cáo kết quả khảo sát tình trạng việc làm SVTN năm 2020

28/12/2021 16:24:16 - Lượt xem: 514

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam báo cáo kết quả khảo sát tình trạng việc làm SVTN năm 2020

Chi tiết

Thực hiện công khai năm học 2021-2022

16/07/2021 16:22:27 - Lượt xem: 2467

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thực hiện báo cáo các nội dung công khai đến ngày 29 tháng 6 năm 2021 như sau:

Chi tiết

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm Sinh viên tốt nghiệp năm 2019

08/12/2020 21:19:47 - Lượt xem: 946

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm Sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Chi tiết

Kế hoạch khảo sát tình trạng việc làm và thu nhập của sinh viên tốt nghiệp năm 2019

04/12/2020 16:00:50 - Lượt xem: 750

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo về việc Kế hoạch khảo sát tình trạng việc làm và thu nhập của sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Chi tiết

Công khai năm học 2020-2021

20/07/2020 08:06:34 - Lượt xem: 3286

Trường Đại học Y-Dược, nhà cái uy tin tại việt nam báo cáo các nội dung công khai đến ngày 25/6/2020 như sau:

Chi tiết

Chỉ tiêu tuyển sinh Sau đại học năm 2020

05/03/2020 15:59:59 - Lượt xem: 4333

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam công khai thông báo chỉ tiêu tuyển sinh Sau đại học năm 2020

Chi tiết

Kế hoạch khảo sát tình trạng việc làm và thu nhập của sinh viên tốt nghiệp năm 2018

09/08/2019 10:31:41 - Lượt xem: 6702

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo về việc Kế hoạch khảo sát tình trạng việc làm và thu nhập của sinh viên tốt nghiệp năm 2018

Chi tiết

Báo cáo kết quả khảo sát tình trạng việc làm SVTN năm 2017

09/08/2019 10:29:12 - Lượt xem: 5083

Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016

09/08/2019 10:26:13 - Lượt xem: 5029

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo về việc Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016

Chi tiết