Nền tảng đánh bạc nổi tiếng tại Việt Nam

nhà cái uy tin tại việt nam:
Đào tạo

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2023

22/11/2023 17:23:48 - Lượt xem: 313

Trường Đại học Y Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2023

Chi tiết

Thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn

21/11/2023 20:25:01 - Lượt xem: 115

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn "Phục hồi chức năng"

Chi tiết

Kế hoạch tuyển sinh và xét công nhận giá trị chuyển đổi tương đương của các học phần trong đào tạo học cùng lúc hai chương trình trình độ đại học năm 2023

21/11/2023 20:17:45 - Lượt xem: 82

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo kế hoạch tuyển sinh và xét công nhận giá trị chuyển đổi tương đương của các học phần trong đào tạo học cùng lúc hai chương trình trình độ đại học năm 2023

Chi tiết

Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đợt xét tuyển tháng 10 năm 2023

07/11/2023 16:28:41 - Lượt xem: 621

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đợt xét tuyển tháng 10 năm 2023

Chi tiết

Quyết định công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2023 - 2025 (đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2023)

01/11/2023 09:34:05 - Lượt xem: 1501

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo quyết định công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2023 - 2025 (đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2023)

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh và khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tại Hà Nội

25/10/2023 21:05:32 - Lượt xem: 652

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo tuyển sinh và khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tại Hà Nội

Chi tiết

Thông báo tổ chức đào tạo học phần bổ sung cho đối tượng thi chuyên khoa cấp I, chuyên ngành Xét nghiệm Y học

24/10/2023 11:18:06 - Lượt xem: 430

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo tổ chức đào tạo học phần bổ sung cho đối tượng thi chuyên khoa cấp I, chuyên ngành Xét nghiệm Y học

Chi tiết

Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học năm 2022

18/10/2023 14:52:46 - Lượt xem: 218

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học năm 2022

Chi tiết

Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Y học dự phòng trình độ đại học năm 2021

18/10/2023 14:51:21 - Lượt xem: 161

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Y học dự phòng trình độ đại học năm 2021

Chi tiết

Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học năm 2019

18/10/2023 14:49:27 - Lượt xem: 101

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Dược học trình độ đại học năm 2019

Chi tiết

Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Y học dự phòng trình độ đại học năm 2018

18/10/2023 14:45:39 - Lượt xem: 80

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Y học dự phòng trình độ đại học năm 2018

Chi tiết

Thông báo Hội nghị khoa học dành cho học viên sau đại học năm 2023

29/09/2023 10:52:49 - Lượt xem: 1073

Trương Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam vhông báo Hội nghị khoa học dành cho học viên sau đại học năm 2023

Chi tiết

Thông báo công khai kết quả phúc tra tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2023

19/09/2023 16:27:26 - Lượt xem: 1587

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo công khai kết quả phúc tra tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2023

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

15/09/2023 16:27:18 - Lượt xem: 8343

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Ban hành Quy định học cùng lúc hai chương trình đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

09/09/2023 16:27:07 - Lượt xem: 1099

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam ban hành Quy định học cùng lúc hai chương trình đào tạo trình độ đại học tại Trường

Chi tiết