Nền tảng đánh bạc nổi tiếng tại Việt Nam

nhà cái uy tin tại việt nam:
Đào tạo liên tục

Thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn

21/11/2023 20:25:01 - Lượt xem: 115

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn "Phục hồi chức năng"

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh và khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tại Hà Nội

25/10/2023 21:05:32 - Lượt xem: 652

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo tuyển sinh và khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tại Hà Nội

Chi tiết

Thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn 'Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản' năm 2023

24/08/2023 16:24:32 - Lượt xem: 259

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn 'Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản' năm 2023

Chi tiết

Thông báo đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ dân số - Kế hoạch hóa gia đình đạt chuẩn viên chức dân số năm 2023

07/08/2023 16:23:37 - Lượt xem: 271

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo đào tạo bồi dưỡng Nghiệp vụ dân số - Kế hoạch hóa gia đình đạt chuẩn viên chức dân số năm 2023

Chi tiết

Thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn 'Soi đốt cổ tử cung' năm 2023

21/07/2023 16:23:05 - Lượt xem: 387

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn 'Soi đốt cổ tử cung' năm 2023

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh và khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn năm 2023

19/04/2023 18:42:00 - Lượt xem: 4966

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thông báo tuyển sinh và khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn năm 2023

Chi tiết

Thông báo khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tại Hà Nội

19/04/2023 18:41:35 - Lượt xem: 2136

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thông báo khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tại Hà Nội

Chi tiết

Thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn 'Cấy que tránh thai'

05/04/2023 14:26:35 - Lượt xem: 661

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn 'Cấy que tránh thai'

Chi tiết

Thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn 'Phục hồi chức năng cơ bản'

05/04/2023 14:22:43 - Lượt xem: 862

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn 'Phục hồi chức năng cơ bản'

Chi tiết

Thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn 'Chăm sóc và quản lý sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình'

14/03/2023 15:45:26 - Lượt xem: 874

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn 'Chăm sóc và quản lý sức khỏe theo nguyên lý y học gia đình'

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn năm 2023

08/03/2023 15:45:36 - Lượt xem: 2865

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo ngắn hạn năm 2023

Chi tiết

Thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn 'Thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ laser, điện từ trường, tế bào gốc trong chuyên ngành da liễu'

10/02/2023 15:49:03 - Lượt xem: 968

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn 'Thẩm mỹ và ứng dụng công nghệ laser, điện từ trường, tế bào gốc trong chuyên ngành da liễu'

Chi tiết

Thông báo khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn

22/12/2022 08:14:21 - Lượt xem: 1745

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thông báo khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn

Chi tiết

Thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn 'Ung bướu cơ bản'

25/11/2022 14:28:50 - Lượt xem: 788

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thông báo khai giảng khóa đào tạo ngắn hạn 'Ung bướu cơ bản'

Chi tiết

Thông báo Khai giảng các khóa Đào tạo ngắn hạn tại Hà Nội

12/08/2022 11:13:05 - Lượt xem: 1766

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Khai giảng các khóa Đào tạo ngắn hạn tại Hà Nội

Chi tiết