Nền tảng đánh bạc nổi tiếng tại Việt Nam

nhà cái uy tin tại việt nam:
Đào tạo Sau đại học

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2023

22/11/2023 17:23:48 - Lượt xem: 313

Trường Đại học Y Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2, năm 2023

Chi tiết

Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đợt xét tuyển tháng 10 năm 2023

07/11/2023 16:28:41 - Lượt xem: 621

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ đợt xét tuyển tháng 10 năm 2023

Chi tiết

Quyết định công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2023 - 2025 (đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2023)

01/11/2023 09:34:05 - Lượt xem: 1501

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo quyết định công nhận học viên đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2023 - 2025 (đợt tuyển sinh tháng 10 năm 2023)

Chi tiết

Thông báo tổ chức đào tạo học phần bổ sung cho đối tượng thi chuyên khoa cấp I, chuyên ngành Xét nghiệm Y học

24/10/2023 11:18:06 - Lượt xem: 430

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo tổ chức đào tạo học phần bổ sung cho đối tượng thi chuyên khoa cấp I, chuyên ngành Xét nghiệm Y học

Chi tiết

Thông báo Hội nghị khoa học dành cho học viên sau đại học năm 2023

29/09/2023 10:52:49 - Lượt xem: 1073

Trương Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam vhông báo Hội nghị khoa học dành cho học viên sau đại học năm 2023

Chi tiết

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

15/09/2023 16:27:18 - Lượt xem: 8343

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Công nhận trúng tuyển Sau đại học đặc thù ngành y tế năm 2023

31/08/2023 16:27:04 - Lượt xem: 2262

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Công nhận trúng tuyển Sau đại học đặc thù ngành y tế năm 2023

Chi tiết

Thông báo Phúc khảo điểm thi tuyển sinh Sau đại học năm 2023

25/08/2023 16:25:06 - Lượt xem: 1174

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo về việc Phúc khảo điểm thi tuyển sinh Sau đại học năm 2023

Chi tiết

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa II

25/08/2023 16:25:02 - Lượt xem: 810

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa II

Chi tiết

Danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa I

25/08/2023 16:24:58 - Lượt xem: 1620

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo danh sách điểm thi Sau đại học năm 2023 - Đối tượng Chuyên khoa I

Chi tiết

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển sinh chuyên khoa II, chuyên khoa I năm 2023 đợt 1

17/08/2023 16:24:04 - Lượt xem: 1286

Trường Đại học Y Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển sinh chuyên khoa II, chuyên khoa I năm 2023 đợt 1

Chi tiết

Lịch thi tuyển sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II năm 2023 (đợt 1)

14/08/2023 16:23:47 - Lượt xem: 1420

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo lịch thi tuyển sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II năm 2023 (đợt 1)

Chi tiết

Thông báo Môn thi Chuyên ngành đối tượng Chuyên khoa I

07/08/2023 16:23:43 - Lượt xem: 1044

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Môn thi Chuyên ngành đối tượng CKI ngành Điều dưỡng và CKI Ngành Xét nghiệm y học

Chi tiết

Thông báo Tuyển sinh Tiến sĩ (Đợt 2) năm 2023

03/08/2023 11:39:41 - Lượt xem: 911

Trường Đại học Y Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Tuyển sinh Tiến sĩ (Đợt 2) năm 2023

Chi tiết

Thông báo về việc thay đổi thông tin tại Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 2023 và thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 2 năm 2023

02/08/2023 16:23:23 - Lượt xem: 525

Trường Đại học Y Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo về việc thay đổi thông tin tại Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ 2023 và thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 2 năm 2023

Chi tiết