Nền tảng đánh bạc nổi tiếng tại Việt Nam

nhà cái uy tin tại việt nam:
Học sinh - Sinh viên

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên (đợt 3)

13/11/2023 13:12:49 - Lượt xem: 100

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên (đợt 3)

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2022-2023 cho SV (đợt 2)

13/11/2023 13:04:33 - Lượt xem: 63

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2022-2023 cho SV (đợt 2)

Chi tiết

Chi bổ sung mức hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên

16/10/2023 15:35:42 - Lượt xem: 201

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo chi bổ sung mức hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên

Chi tiết

Chi bổ sung mức hỗ trợ học tập năm 2023 cho sinh viên

16/10/2023 15:33:54 - Lượt xem: 220

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo chi bổ sung mức hỗ trợ học tập năm 2023 cho sinh viên

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên đợt 2

13/10/2023 02:52:34 - Lượt xem: 222

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên đợt 2

Chi tiết

Hỗ trợ học tập năm 2023 cho sinh viên

13/10/2023 02:51:07 - Lượt xem: 187

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo hỗ trợ học tập năm 2023 cho sinh viên

Chi tiết

Cấp Trợ cấp xã hội năm học 2023-2024 cho sinh viên

13/10/2023 02:49:15 - Lượt xem: 212

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo cấp Trợ cấp xã hội năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

13/10/2023 02:47:38 - Lượt xem: 185

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Miễn học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

13/10/2023 02:45:59 - Lượt xem: 233

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo miễn học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Miễn, giảm học phí năm học 2023-2024 cho sinh viên

13/10/2023 02:43:24 - Lượt xem: 222

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo miễn, giảm học phí năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp đại học chính quy và cấp bằng BS cho SV ngành Răng - Hàm - Mặt K8, K10

06/10/2023 10:29:53 - Lượt xem: 342

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo công nhận tốt nghiệp đại học chính quy và cấp bằng BS cho SV ngành Răng - Hàm - Mặt K8, K10

Chi tiết

Công nhận tố nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng BS cho SV ngành YHDP K10

06/10/2023 10:27:51 - Lượt xem: 280

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo công nhận tố nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng BS cho SV ngành YHDP K10

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng cử nhận cho SV ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học K3

06/10/2023 10:26:05 - Lượt xem: 201

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng cử nhận cho SV ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học K3

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ chính quy và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K10, K13, K14

05/10/2023 16:29:58 - Lượt xem: 166

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo công nhận tốt nghiệp ĐH hệ chính quy và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K10, K13, K14

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp ĐH hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho SV ngành Y khoa các khóa K45, K46, K47, K48, K49, K50, 50SB

05/10/2023 16:20:11 - Lượt xem: 240

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo công nhận tốt nghiệp ĐH hệ chính quy và cấp bằng Bác sĩ cho SV ngành Y khoa các khóa K45, K46, K47, K48, K49, K50, 50SB

Chi tiết