Nền tảng đánh bạc nổi tiếng tại Việt Nam

nhà cái uy tin tại việt nam:
Quy định - Quy chế

Quy định Quản lý tài sản trí tuệ của Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

15/03/2023 10:53:56 - Lượt xem: 311

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Quy định Quản lý tài sản trí tuệ của Trường

Chi tiết

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo, kỹ thuật viên tại Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

15/03/2023 10:51:39 - Lượt xem: 199

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Quy định chế độ làm việc của nhà giáo, kỹ thuật viên tại Trường

Chi tiết

Kế hoạch chiến lược phát triển về NCKH và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam giai đoạn 2021-2025

15/03/2023 10:49:50 - Lượt xem: 133

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển về NCKH và chuyển giao công nghệ của Trường giai đoạn 2021-2025

Chi tiết

Quy định về Khuyến khích NCKH và công bố quốc tế của Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

15/03/2023 10:47:12 - Lượt xem: 116

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định về Khuyến khích NCKH và công bố quốc tế của Trường

Chi tiết

Quyết định số 2056/QĐ-ĐHYD ngày 18/12/2017 về việc Ban hành "Kế hoạch chiến lược phát triển nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học học Y Dược Thái Nguyên-Giai đoạn 2018-2020

26/12/2017 08:41:56 - Lượt xem: 2326

Quyết định số 555/QĐ-ĐHYD ngày 4/4/2016 về việc Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với Nhà giáo của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

05/12/2017 11:08:22 - Lượt xem: 2327

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

15/08/2017 10:57:36 - Lượt xem: 2262

Quyết định số 1723/QĐ-ĐHYD về việc ban hành Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ trong trường Đại học Y Dược

15/08/2017 10:55:20 - Lượt xem: 2214

Quyết định số 3920/QĐ-ĐHTN Quy định về công tác Quản lý khoa học của nhà cái uy tin tại việt nam

15/08/2017 10:49:23 - Lượt xem: 2189

Quyết định số 1057A/QĐ-ĐHYD ngày 7/6/2016 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở

15/06/2016 07:48:01 - Lượt xem: 2073

Thông tư 11-2016-BGDĐT ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ giáo dục và đào tạo

08/06/2016 10:45:15 - Lượt xem: 2656

Quyết định 5830/QĐ-BGDĐT: Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ KHCN có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ GD&ĐT

08/06/2016 10:44:43 - Lượt xem: 3514

Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

08/06/2016 10:44:13 - Lượt xem: 3175

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Chi tiết

Thông tư 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

08/06/2016 10:43:12 - Lượt xem: 3179

Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ sử dụng ngân sách nhà Nước

Chi tiết

Quyết định số 38/QĐ-ĐHYD, ngày 6/1/2014 về việc Ban hành Quy định quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái NGuyên

15/01/2014 07:40:29 - Lượt xem: 1827