Nền tảng đánh bạc nổi tiếng tại Việt Nam

nhà cái uy tin tại việt nam:
Quyết định - Thông báo

Kế hoạch tuyển sinh và xét công nhận giá trị chuyển đổi tương đương của các học phần trong đào tạo học cùng lúc hai chương trình trình độ đại học năm 2023

21/11/2023 20:17:45 - Lượt xem: 82

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo kế hoạch tuyển sinh và xét công nhận giá trị chuyển đổi tương đương của các học phần trong đào tạo học cùng lúc hai chương trình trình độ đại học năm 2023

Chi tiết

Thông báo công khai kết quả phúc tra tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2023

19/09/2023 16:27:26 - Lượt xem: 1587

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo công khai kết quả phúc tra tuyển sinh đại học liên thông chính quy năm 2023

Chi tiết

Ban hành Quy định học cùng lúc hai chương trình đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

09/09/2023 16:27:07 - Lượt xem: 1099

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam ban hành Quy định học cùng lúc hai chương trình đào tạo trình độ đại học tại Trường

Chi tiết

Thông báo công khai kết quả xét tuyển đại học liên thông chính quy năm 2023

31/08/2023 16:25:21 - Lượt xem: 4213

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo công khai kết quả xét tuyển đại học liên thông chính quy năm 2023

Chi tiết

Công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy năm 2023

24/08/2023 16:24:51 - Lượt xem: 3409

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy năm 2023

Chi tiết

Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2023

24/08/2023 16:24:45 - Lượt xem: 1796

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2023

Chi tiết

Thông báo danh sách thí sinh nộp minh chứng thành tích học tập xét tuyển đại học năm 2023 (Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT - mã PTXT: 200)

02/08/2023 11:39:35 - Lượt xem: 5190

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo danh sách thí sinh nộp minh chứng thành tích học tập xét tuyển đại học năm 2023 (Phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT - mã PTXT: 200)

Chi tiết

Cập nhật, điều chỉnh, bổ sung và nâng cấp phần mềm xét tuyển sinh năm 2023

29/07/2023 16:23:16 - Lượt xem: 396

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo cập nhật, điều chỉnh, bổ sung và nâng cấp phần mềm xét tuyển sinh năm 2023

Chi tiết

Thông báo nộp phí xét tuyển đại học năm 2023 - phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ THPT)

29/07/2023 11:39:28 - Lượt xem: 2646

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo nộp phí xét tuyển đại học năm 2023 - phương thức xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ THPT)

Chi tiết

Thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT vào các ngành trình độ đại học chính quy năm 2023

25/07/2023 11:39:20 - Lượt xem: 2117

Đại học Y Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp THPT vào các ngành trình độ đại học chính quy năm 2023

Chi tiết

Thông báo kết quả xét tuyển đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2023

09/07/2023 11:39:02 - Lượt xem: 4106

Đại học Y Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo kết quả xét tuyển đại học liên thông vừa làm vừa học năm 2023

Chi tiết

Công khai kết quả xét tuyển sớm sử dụng kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2023

07/07/2023 11:38:55 - Lượt xem: 4595

Trường Đại học Y Dược, nhà cái uy tin tại việt nam công khai kết quả xét tuyển sớm sử dụng kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2023

Chi tiết

Công khai kết quả xét tuyển sớm theo Đề án của Trường năm 2023, mã phương thức xét tuyển 303

07/07/2023 11:38:38 - Lượt xem: 4747

Trường Đại học Y Dược, nhà cái uy tin tại việt nam công khai kết quả xét tuyển sớm theo Đề án của Trường năm 2023, mã phương thức xét tuyển 303

Chi tiết

Công khai danh sách đủ điều kiện trúng tuyển đại học phương thức xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2023

06/07/2023 11:38:33 - Lượt xem: 2678

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam công khai danh sách đủ điều kiện trúng tuyển đại học phương thức xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2023

Chi tiết

Thông báo Danh sách thí sinh báo cáo đề tài nghiên cứu trong kỳ thi KHKT cấp Quốc gia, Quốc tế ĐKXT thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (PTXT301)

03/07/2023 15:14:11 - Lượt xem: 645

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Danh sách thí sinh báo cáo đề tài nghiên cứu trong kỳ thi KHKT cấp Quốc gia, Quốc tế ĐKXT thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (PTXT301)

Chi tiết