Nền tảng đánh bạc nổi tiếng tại Việt Nam

nhà cái uy tin tại việt nam:
Tuyển dụng

Thông báo kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2, năm 2022

01/06/2023 10:36:27 - Lượt xem: 1449

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2, năm 2022

Chi tiết

Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn lao động hợp đồng đợt 2, năm 2022

10/02/2023 09:41:01 - Lượt xem: 1366

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn lao động hợp đồng đợt 2, năm 2022

Chi tiết

Thông báo thử việc lao động hợp đồng

10/02/2023 09:37:37 - Lượt xem: 1158

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thông báo thử việc lao động hợp đồng

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng lao động hợp động đợt 2 năm 2022

03/01/2023 15:14:43 - Lượt xem: 1378

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thông báo tuyển dụng lao động hợp động đợt 2 năm 2022

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng đợt I năm 2022

25/05/2022 10:04:19 - Lượt xem: 2820

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng đợt I năm 2022

Chi tiết

Thông báo kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng Đợt 2, năm 2021

11/01/2022 08:47:04 - Lượt xem: 2256

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thông báo kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng Đợt 2, năm 2021

Chi tiết

Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn Lao động hợp đồng đợt 2, năm 2021

24/10/2021 21:01:33 - Lượt xem: 2221

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn Lao động hợp đồng đợt 2, năm 2021

Chi tiết

Thông báo về việc thử việc lao động hợp đồng

24/10/2021 14:29:21 - Lượt xem: 1926

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo về việc thử việc lao động hợp đồng

Chi tiết

Thông báo giới thiệu sinh viên về làm việc tại Bệnh viện Lao & Bệnh phổi Thái Nguyên

27/09/2021 08:20:05 - Lượt xem: 1992

Bệnh viện Lao & Bệnh phổi Thái Nguyên rất mong Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo, giới thiệu sinh viên tốt nghiệp bác sĩ đa khoa về làm việc tại Bệnh viện

Chi tiết

Thông báo Tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2021

15/09/2021 09:43:28 - Lượt xem: 1567

Trung tâm Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2021

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2 năm 2021

13/09/2021 15:32:00 - Lượt xem: 1335

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2 năm 2021

Chi tiết

Thông báo về nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tại kỳ Tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2020 của Trường ĐHYD, ĐHTN

17/08/2021 13:57:51 - Lượt xem: 990

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thông báo về nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tại kỳ Tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2020 của Trường ĐHYD, ĐHTN

Chi tiết

Thông báo danh sách ứng viên tham dự vòng 2 kỳ Tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2020 của Trường ĐHYD, ĐHTN

17/08/2021 13:57:31 - Lượt xem: 1113

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thông báo danh sách ứng viên tham dự vòng 2 kỳ Tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2020 của Trường ĐHYD, ĐHTN

Chi tiết

Thông báo về việc thử việc lao động hợp đồng Đợt 1 năm 2021

02/08/2021 08:39:24 - Lượt xem: 1283

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thông báo về việc thử việc lao động hợp đồng Đợt 1 năm 2021

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2020

02/07/2021 09:59:18 - Lượt xem: 2323

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thông báo tuyển dụng viên chức bổ sung năm 2020

Chi tiết