Nền tảng đánh bạc nổi tiếng tại Việt Nam

nhà cái uy tin tại việt nam:
Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2021

16/06/2021 14:17:21 - Lượt xem: 1824

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2021

Chi tiết

Thông báo lịch phỏng vấn chuyên môn nghiệp vụ

22/05/2021 15:12:09 - Lượt xem: 1268

Thông báo nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tại kỳ Tuyển dụng viên chức năm 2020

28/04/2021 15:21:35 - Lượt xem: 1210

Thông báo nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tại kỳ Tuyển dụng viên chức năm 2020

Chi tiết

Thông báo danh sách ứng viên tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đại học Y Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

28/04/2021 15:14:14 - Lượt xem: 1304

TB danh sách ứng viên tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng VC năm 2020 của Trường ĐHYD, ĐHTN

Chi tiết

Thông báo kết quả tuyển dụng LĐHĐ Đợt 5, năm 2020

31/03/2021 15:18:43 - Lượt xem: 1761

Căn cứ biên bản họp ngày 23/3/2021 của hội đồng tuyenẻ dụng lao động hợp đồng năm 2020, Trường Đại học Y Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo kết quả tuyển dụng LĐHĐ Đợt 5, năm 2020 như sau:

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

19/02/2021 15:21:16 - Lượt xem: 2123

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020, trường Đại học Y Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

Chi tiết

Thông báo thử việc lao động hợp đồng đối với ông Thân Anh Tuấn

08/02/2021 09:59:51 - Lượt xem: 2456

Trường Đại học Y Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo thử việc đối với ứng viên dự tuyển lao động hợp đồng đợt 5 năm 2020 :

Chi tiết

Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn LĐHĐ đợt 5, năm 2020

31/12/2020 14:40:15 - Lượt xem: 1255

Số ký hiệu: 2127/TB-ĐHYD

Chi tiết

Thông báo thử việc LĐHĐ

31/12/2020 09:54:10 - Lượt xem: 2301

Số ký hiệu: 2128/TB-ĐHYD

Chi tiết

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng

16/12/2020 09:55:09 - Lượt xem: 2225

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020

Chi tiết

Thông báo kết quả đánh giá chuyên môn và phỏng vấn ứng viên dự tuyển vị trí lái xe cơ quan

16/12/2020 09:55:03 - Lượt xem: 2102

Thông báo kết quả đánh giá chuyên môn và phỏng vấn ứng viên dự tuyển vị trí lái xe cơ quan

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020

25/11/2020 10:03:04 - Lượt xem: 2986

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020

Chi tiết

Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn lao động hợp đồng đợt 4, năm 2020

25/09/2020 08:26:14 - Lượt xem: 1647

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn lao động hợp đồng đợt 4, năm 2020

Chi tiết

Thông báo thử việc lao động hợp đồng

25/09/2020 08:22:00 - Lượt xem: 1540

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam Thông báo thử việc lao động hợp đồng

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng (lái xe)

10/09/2020 07:42:33 - Lượt xem: 1688

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng (lái xe) năm 2020

Chi tiết