Nền tảng đánh bạc nổi tiếng tại Việt Nam

nhà cái uy tin tại việt nam:
Tuyển dụng

Thông báo kết quả tuyển dụng LĐHĐ đợt 3 năm 2018

09/01/2019 08:14:07 - Lượt xem: 8871

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 3 năm 2018 như sau:

Chi tiết

Thông báo kết quả tuyển dụng LĐHĐ Đợt 1, năm 2018

14/11/2018 10:37:56 - Lượt xem: 8179

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng Đợt 1, năm 2018

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 3, năm 2018

13/08/2018 07:45:06 - Lượt xem: 9438

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2018, Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng Đợt 3, năm 2018, cụ thể như sau:

Chi tiết

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2, năm 2018

04/07/2018 07:55:51 - Lượt xem: 8820

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2018, Trường Đại học Y Dược - nhà cái uy tin tại việt nam thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 2, năm 2018, cụ thể như sau:

Chi tiết

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng Đợt 1 năm 2018

18/05/2018 09:38:35 - Lượt xem: 6100

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2018, Trường Đại học Y Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng Đợt 1 năm 2018

Chi tiết

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 3 năm 2017

29/03/2018 16:36:00 - Lượt xem: 3943

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2017, Trường Đại học Y Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 3 năm 2017

Chi tiết

Thông báo kết quả tuyển dụng lao động hợp đồng đợt 1 năm 2017

16/10/2017 07:29:11 - Lượt xem: 3563

Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng Đợt 2 năm 2017

26/09/2017 07:43:10 - Lượt xem: 3853

Thông báo lịch thi tuyển viên chức 2017

19/09/2017 15:56:22 - Lượt xem: 3442

Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện thi viên chức năm 2017

14/08/2017 20:04:21 - Lượt xem: 3922

Thông báo tuyển dụng viên chức 2017

15/06/2017 16:49:35 - Lượt xem: 5093

Thông báo tuyển dụng Lao động hợp đồng 2017

15/06/2017 16:27:08 - Lượt xem: 4190

Thông báo tuyển dụng năm 2017

31/05/2017 14:26:50 - Lượt xem: 4903

Thông báo tuyển dụng 2016

23/11/2016 13:38:39 - Lượt xem: 5476

Tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2016

04/08/2016 13:36:50 - Lượt xem: 10796

Trường Đại học Y-Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2016 như sau:

Chi tiết