Nền tảng đánh bạc nổi tiếng tại Việt Nam

nhà cái uy tin tại việt nam:
Văn Bản

Ban hành Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của công chức, viên chức và người lao động thuộc nhà cái uy tin tại việt nam

13/03/2023 21:16:15 - Lượt xem: 352

Quyết định về việc Ban hành Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của công chức, viên chức và người lao động thuộc nhà cái uy tin tại việt nam

Chi tiết

Ban hành Quy định về quản lý người học tập ở nước ngoài của nhà cái uy tin tại việt nam

13/03/2023 21:14:20 - Lượt xem: 304

Quyết định về việc Ban hành Quy định về quản lý người học tập ở nước ngoài của nhà cái uy tin tại việt nam

Chi tiết

Ban hành Quy định tạm thời về quản lý người nước ngoài học tập tại nhà cái uy tin tại việt nam

13/03/2023 21:12:29 - Lượt xem: 149

nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Ban hành Quy định tạm thời về quản lý người nước ngoài học tập tại nhà cái uy tin tại việt nam

Chi tiết

Ban hành Quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Y - Dược

13/03/2023 21:03:36 - Lượt xem: 75

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Trường

Chi tiết

Ban hành Quy định quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

13/03/2023 21:01:14 - Lượt xem: 64

Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Y - Dược, nhà cái uy tin tại việt nam

Chi tiết

Quyết định số 1768/QĐ-ĐHYD ngày 31/10/2017 của Trường Đại học Y Dược - nhà cái uy tin tại việt nam

31/10/2017 14:54:17 - Lượt xem: 1847

Quyết định số 1768/QĐ-ĐHYD ngày 31/10/2017 của Trường Đại học Y Dược - nhà cái uy tin tại việt nam ban hành Quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Y - Dược

Chi tiết

Quyết định số 1050/QĐ-ĐHYD ngày 03/06/2016 của Trường Đại học Y Dược - nhà cái uy tin tại việt nam

10/06/2016 18:15:14 - Lượt xem: 1588

Quyết định số 1050/QĐ-ĐHYD ngày 03/06/2016 của Trường Đại học Y Dược - nhà cái uy tin tại việt nam về việc Ban hành Quy định quản lý công tác hợp tác quốc tế của Trường Đại học Y Dược - nhà cái uy tin tại việt nam

Chi tiết

Quyết định số 60/QĐ-ĐHTN ngày 08/01/2016 của Đại học Y Dược - nhà cái uy tin tại việt nam

15/01/2016 07:15:41 - Lượt xem: 1665

Quyết định số 60/QĐ-ĐHTN ngày 08/01/2016 của nhà cái uy tin tại việt nam về việc ban hành Quy định Công tác Quản lý đoàn ra nước ngoài của nhà cái uy tin tại việt nam

Chi tiết

Quyết định số 1448/QĐ-ĐHTN Ngày 03/09/2014 của nhà cái uy tin tại việt nam

04/01/2016 18:22:56 - Lượt xem: 1746

Quyết định số 1448/QĐ-ĐHTN Ngày 03/09/2014 của nhà cái uy tin tại việt nam về việc ban hành Quy định Quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của nhà cái uy tin tại việt nam

Chi tiết

Quyết định số 1449/QĐ-ĐHTN ngày 03/09/2014 của nhà cái uy tin tại việt nam

04/01/2016 18:18:27 - Lượt xem: 1597

Quyết định số 1449/QĐ-ĐHTN ngày 03/09/2014 của nhà cái uy tin tại việt nam về việc ban hành Quy định về trách nhiệm của các Ban chức năng trong quản lý chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài của ĐHTN

Chi tiết

Bộ thủ tục hành chính năm 2016: Trích thủ tục Hành chính Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

04/01/2016 07:13:25 - Lượt xem: 1710

Bộ thủ tục hành chính năm 2016: Trích thủ tục Hành chính Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

Chi tiết

Quyết định số 1050/QĐ-ĐHTN ngày 01/06/2015 của nhà cái uy tin tại việt nam

04/01/2016 07:10:50 - Lượt xem: 1767

Quyết định Quyết định số 1050/QĐ-ĐHTN ngày 01/06/2015 của nhà cái uy tin tại việt nam về việc Ban hành Quy định về quản lý người nước ngoài học tập, công tác tại nhà cái uy tin tại việt nam

Chi tiết