Nền tảng đánh bạc nổi tiếng tại Việt Nam

nhà cái uy tin tại việt nam:
Văn bản quy phạm pháp luật

Luật số 36/2018/QH14 Phòng, chống tham nhũng

24/03/2023 22:37:49 - Lượt xem: 556

Luật số 36/2018/QH14 Phòng, chống tham nhũng

Chi tiết

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng

24/03/2023 22:37:24 - Lượt xem: 198

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng

Chi tiết

Thông tư số 27/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài

08/04/2022 17:20:24 - Lượt xem: 366

Thông tư số 27/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài

Chi tiết

Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT

08/04/2022 17:13:33 - Lượt xem: 373

Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT

Chi tiết

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

08/04/2022 17:11:07 - Lượt xem: 430

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

Chi tiết

Thông tư số 21/2021/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét hạng, nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thẳng

08/04/2022 17:09:12 - Lượt xem: 456

Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập

Chi tiết

Thông tư Quy định việc soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học

08/04/2022 17:04:13 - Lượt xem: 310

Thông tư Quy định việc soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học

Chi tiết

Thông tư Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

08/04/2022 17:02:04 - Lượt xem: 296

Thông tư Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Chi tiết

Thông tư Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo

08/04/2022 16:59:03 - Lượt xem: 355

Thông tư Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo

Chi tiết

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT

08/04/2022 16:57:09 - Lượt xem: 363

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 25/2019/TT-BGDĐT

Chi tiết

Thông tư Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường

08/04/2022 14:54:45 - Lượt xem: 352

Thông tư Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường

Chi tiết

Thông tư Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

08/04/2022 14:53:15 - Lượt xem: 332

Thông tư Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

Chi tiết

Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương

08/04/2022 14:50:52 - Lượt xem: 282

Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương

Chi tiết

Bộ luật lao động năm 2019

04/01/2021 09:54:04 - Lượt xem: 1543

Nghị định 115.2020.NĐ-CP

04/01/2021 09:53:54 - Lượt xem: 1780