1. Thông tin chung

- Tên đơn vị: HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC, nhà cái uy tin tại việt nam

- Địa chỉ: Tầng 1 - Tòa nhà điều hành 11 tầng - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

- Điện thoại: (+84) 280 3854501

- Lãnh đạo đơn vị: ThS. Hà Thế Duy - Chủ tịch

- Email: [email protected]

- Website: //hoisv.gammillforcongress.com/

 

ThS. Hà Thế Duy - Chủ tịch Hội sinh viên 

 

Đ/c Nguyễn Quỳnh Hương - Phó Chủ tịch 

 

Đ/c Hoàng Đức Thiện - Phó Chủ tịch


2. Chức năng nhiệm vụ đơn vị

2.1. Chức năng

- Tập hợp, đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.

- Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.

2.2. Nhiệm vụ

- Tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, Đoàn thanh niên về xây dựng quy chế, chính sách cho sinh viên. Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên.

-  Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia phản biện, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động nhằm hỗ trợ hội viên, sinh viên phát triển toàn diện, phấn đấu đạt các danh hiệu cao quý của Hội sinh viên.

3.Thông tin Ban thư ký Hội sinh viên nhiệm kỳ 2023 - 2025 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Hà Thế Duy Chủ tịch 0384886157
2 Nguyễn Quỳnh Hương Phó chủ tịch 0844565058
3 Hoàng Đức Thiện Phó chủ tịch 0385758662
4 Lê Bá Tùng UV Ban thư ký 0914882700
5 Bùi Thị Ngọc UV Ban thư ký 0886852919
6 Đỗ Hương Ly UV Ban thư ký 0826436225
7 Trần Văn Hảo UV Ban thư ký 0963392609

 4. Lịch sử hình thành

Là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam, tổ chức Hội sinh viên Trường Đại học Y khoa được thành lập năm 1988 theo đề xuất của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện - Trường Đại học Y Bắc Thái khóa VII, dưới sự hướng dẫn của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam. Hội sinh viên trường vinh dự là tổ chức Hội sinh viên đầu tiên của các trường Đại học, Cao đẳng đóng trên địa bàn tỉnh lúc bấy giờ. Hội sinh viên nhà trường trực thuộc Trung ương Hội, có đại diện tham gia trong Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ năm 2004, Hội Sinh viên Nhà trường cùng với tổ chức Hội Sinh viên của các trường Đại học Sư phạm, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp và Đại học Nông Lâm trở thành các thành viên của tổ chức Hội Sinh viên nhà cái uy tin tại việt nam .

Qua các giai đoạn phát triển và qua 8 kỳ Đại hội, đến nay Hội sinh viên trường Đại học Y – Dược có trên 7703 hội viên, sinh hoạt tại 111 chi hội và 14 câu lạc bộ.

Chương trình hoạt động của Hội sinh viên được xây dựng hàng năm với những hoạt động thiết thực và hiệu quả như: Hoạt động chào tân sinh viên; Kỷ niệm ngày truyền thống Học sinh sinh viên Việt Nam 9/1; Hội thao các Câu lạc bộ tình nguyện; Tọa đàm về phương pháp học tập và rèn luyện ở trường đại học; các chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao; thành lập và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích; vận động 100% sinh viên tham gia tổ chức Hội; chương trình tình nguyện Mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi; cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” ... Hội Sinh viên nhà trường phối hợp với Đoàn thanh niên luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, là chỗ dựa tin cậy của sinh viên nhà trường.

Lãnh đạo hội sinh viên trường qua các thời kỳ

            Đồng chí Phan Bá Đào                          Chủ tịch (1988 - 1991)                                      

            Đồng chí Trần Quý Tường                      Chủ tịch (1991 - 1994)

            Đồng chí Đồng Quang Sơn                    Chủ tịch (1994 - 1996)

            Đồng chí Đàm Ngọc Trâm                      Chủ tịch (1996 - 1999)

            Đồng chí Hà Thị Thương                        Chủ tịch (1999 - 2001)                        

            Đồng chí Đặng Đức Minh                       Chủ tịch (2001 – 2005)

            Đồng chí Nguyễn Khắc Hùng                  Chủ tịch (2005 – 2008)

            Đồng chí Tạ Quốc Bản                           Chủ tịch (2008 – 2010)

            Đồng chí Lê Thành Trung                       Chủ tịch (2010 – 2011)

            Đồng chí Nguyễn Quang Đông                Chủ tịch (2011 – 2015)

            Đồng chí Nguyễn Xuân Thành                 Chủ tịch (2015 - 2018)

            Đồng chí Trần Anh Vũ                            Chủ tịch (2018 - 2020)

            Đồng chí Hà Thế Duy                             Chủ tịch (2020 - nay) 

Những hình thức khen thưởng đã đạt được:

Từ ngày thành lập, với sự phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, sinh viên, Hội sinh viên trường đã nhận được nhiều Bằng khen, cờ thi đua, giấy khen của Hội sinh viên nhà cái uy tin tại việt nam , của Tỉnh Hội và Trung ương Hội trao tặng cho các tập thể và cá nhân, như:

+ Cờ thi đua của Trung ương Hội: 2002 – 2005; 2006 – 2007; 2009 – 2012. Cờ ghi nhận thành tích trong công tác Hội nhân 40 năm thành lập trường

+ Cờ thi đua của Hội sinh viên tỉnh Thái Nguyên cho đơn vị có thành tích xuất sắc dẫn đầu trong nhiều năm

+ Bằng khen của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học: 2008 – 2009; 2009-2010; 2010 – 2011; 2011 – 2012; 2014 – 2015; 2015 – 2016 và trong nhiệm kỳ 2012 – 2015, 2015 - 2018, 2018 - 2020, 2020 - 2023…

+ Bằng khen của Trung ương Hội chữ thập đỏ tặng đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu và vận động hiến máu nhân đạo nhiều năm, năm 2014 – 2015 được nhận đĩa Vàng.

+ Nhiều tập thể và cá nhân được nhận Khen thưởng của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, của Hội sinh viên tỉnh Thái Nguyên, Hối sinh viên nhà cái uy tin tại việt nam . Nhiều sinh viên đạt giải thưởng “Sao tháng giêng”, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp...