Quyết định số số 858/QĐ-ĐHTN ngày 29/4/2020 của nhà cái uy tin tại việt nam về việc Ban hành Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của công chức, viên chức và người lao động thuộc nhà cái uy tin tại việt nam

Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết;