Năm 2023, Hội thảo sẽ được tổ chức từ ngày 28-29/12/2023 tại Đại học Bách khoa Hà Nội với các chủ đề chính gồm: Vật liệu sinh học và Kỹ thuật tái tạo; Cơ sinh học, Thiết bị y tế, Thiết bị tạo ảnh y sinh; Công nghệ dẫn thuốc/Vắc xin và công nghệ dược phẩm; Công nghệ phân tích, chẩn đoán phân tử và cảm biến y sinh; Y tế số và y tế từ xa (Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu cho sức khỏe); Kỹ thuật tế bào và thần kinh; Các lĩnh vực khác ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe.

Ngôn ngữ chính thức của Hội thảo:  tiếng Anh.
Kỷ yếu của Hội thảo sẽ được công bố trên IEEE Xplore®.
Quy mô dự kiến gồm 150 nhà khoa học trong nước và quốc tế, 5-10 đơn vị giới thiệu về sản phẩm, công nghệ liên quan tới các lĩnh vực của Hội thảo.

Thông tin chi tiết về Hội thảo: