THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Nghiên cứu chiết xuất cao bán thành phẩm từ vỏ hạt đậu xanh, thổ phục linh, cam thảo đất và đánh giá tác dụng giải độc của chế phẩm.

Mã số: B2016-TNA-20.

Đơn vị chủ trì: nhà cái uy tin tại việt nam .

Chủ nhiệm đề tài: GS.TS Nguyễn Văn Sơn

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ số: 4311/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian nghiệm thu: 9h00 thứ Sáu, ngày 2/11/2018.

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp số 1, toàn nhà 11 tầng - Trường Đại học Y Dược, ĐHTN.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu