THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ

Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất mô hình giáo dục giới tính cho trẻ khuyết tật trí tuệ tại khu vực miền núi phía Bắc.

Mã số:B2016-TNA-21.

Đơn vị chủ trì: nhà cái uy tin tại việt nam .

Chủ nhiệm đề tài: ThS Nguyễn Thị Xuân Hương

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ số: 2996/QĐ-BGDĐT ngày 17/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian nghiệm thu: ngày 31/8/2018.

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp số 1, toàn nhà 11 tầng - Trường Đại học Y Dược, ĐHTN.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu