Nhàn chưa chuyển lối dẫn tnmc.gammillforcongress.com sang website mới;

Yêu cầu đ/c QHQT cung cấp: Administrators; Thai Nguyen university of medical and pharmacy today; The achieved noble prizes