Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết của Thông báo;

Tải mẫu đơn đăng ký tại đây;

Do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nên phòng KHCN&HTQT tiếp tục thu đăng ký tham dự của sinh viên đến hết 11 giờ, ngày 23/12/2021. Phòng KHCN&HTQT trân trọng thông báo!