Phòng KHCN&HTQT trân trọng gửi thông báo số 643/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga theo diện học bổng xử lý nợ năm 2019, thông tin chi tiết xem tại tệp đính kèm và tại địa chỉ:
 
 
Trân trọng cảm ơn./.