Trong thời gian từ ngày 13/3/2023 đến ngày 14/5/2023, các sinh viên sẽ thực tập luân khoa tại các Khoa: Cấp cứu, Hồi sức cấp cứu, Nội, Ngoại, Sản và Nhi của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên